Dentist Day - International Symposium

Dentist Day - International Symposium

Për t’u regjistruar si pjesëmarrës pasiv ose aktiv në simpoziumin "Dita e Dentistëve", aplikoni online në : http://kiscoms.org/registration_denti... .

Simpoziumi i parë ndërkombëtar “Dita e Dentistëve”, projekt i organizatës për Arsim Shkencë dhe Shëndetësi “KISCOMS”, synon edukimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional të profesionistëve dhe studentëve të stomatologjisë, duke mundësuar akumulimin e kredive të nevojshme për licencim dhe rilicencim.

President i Simpoziumit të parë është ...

Show the whole text

238 attendees (1154 invited)

Venue

Swiss Diamond Hotel Prishtina
Sheshi Nëna Terezë p.n

Similar events