งาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2557 ม.เกษตร บางเขน

งาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2557 ม.เกษตร บางเขน

ขอเชิญเที่ยวงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2557
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2557 นี้

พบกับร้านค้ามามายพร้อมอาหารอร่อย ณ บริเวณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยปีนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันประกวดอาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เขตกรุงเทพมหานคร กิจกรรม " อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ คุกกิ้ง คอนเทสต์" งาน "ครอบครัวอิ่มสุข ไร้ทุกข์ ...

Show the whole text

9 attendees (10 invited)

Venue

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร