HỘI THẢO BẤT ĐỘNG SẢN ÚC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ - AN TOÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỘI THẢO BẤT ĐỘNG SẢN ÚC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ - AN TOÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỘI THẢO BẤT ĐỘNG SẢN ÚC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ - AN TOÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thời gian: 14:00 ngày 18 tháng 12 năm 2015
Địa điểm: Bitexco Financial Tower
02 Hải Triều, Q.1, TP.HCM, Vietnam
https://docs.google.com/forms/d/114G4...
Các bạn vui lòng đăng ký vào link trên để được đón tiếp chu đáo hơn.
Australia được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản (BĐS) bởi môi ...

Show the whole text

44 attendees (None invited)