ขอให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย

ขอให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย

(คำเตือน: ละครเวทีเรื่องนี้อาจจะมีแต่เรื่องร้ายๆ ความหายนะและความทุกข์ยาก)

ละครเวทีเรื่อง 'ขอให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย'

โชคร้ายอาจจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่เราจะผ่านความโชคร้ายไปได้อย่างไร...

โดย นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดง รุ่น 19 ทุ่ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว ประสานมิตร)

รอบการแสดง
พฤหัสบดี 18 ธันวาคม 57 16.30 (รอบครอบครัวการแสดง)
ศุกร์ 19 ธันวาคม 57 16.30
เสาร์ 20 ธันวาคม 57 14.00

*******เพิ่มรอบ 18.00 สำหรับวันเสาร์ที่ 20 ...

Show the whole text

363 attendees (1154 invited)