ფენომენოლოგია გეშტალტ თერაპიაში

ფენომენოლოგია გეშტალტ თერაპიაში

ტრენინგი "ფენომენოლოგია გეშტალტ თერაპიაში" განკუთვნილია თბილისის გეშტალტის ინსტიტუტის მეორე კურსის სტუდენტებისთვის (დახურული დიდაქტიკური ტრენინგი). ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემებს:
- ფენომენოლოგია
- ცვლილების პარადოქსული თეორია
- მარტინ ბუბერის "დიალოგი"
- თერაპიული დიალოგის წარმართვის საფუძვლები
- შესავალი ველის თეორიაში

19 attendees (None invited)

Venue

Tbilisi Gestalt Institute
Ghambashidze St.