ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยทุกท่าน
ร่วมประชุมสามัญประจำปี
ในวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2559
เวลา 9.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม หุตะสิงห์ ชั้น3 อาคารเอนกประสงค์ 1(ฝั่งประตูท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่งผ่านลิ้งค์ได้ที่ www.goo.gl/nBSO8H

1 attendees (None invited)