(024) Hünkâr Mahfilinde Namaz Kıl

(024) Hünkâr Mahfilinde Namaz Kıl

İstanbul'da Yapılacak 999 Şey Projesi, İstanbul'da yaşayan ancak kentin tarihi, kültürel ve doğal mirasından habersiz olan insanlara İstanbulluluk bilincini hatırlatmak üzere hazırladığımız bir organizasyondur.

Hünkâr Mahfili, camilerde Padişahların namaz kıldığı yere denir. Aslında İslâm dininin özüne ters düşen ve gerek Asr-ı saâdet’te gerekse ilk üç halifenin zamanında görülmeyen bu uygulamanın ikinci halife Hz. Ömer’in camide şehid edilmesi üzerine emîrü’l-mü’minînin hayatını güvenlik ...

Show the whole text

40 attendees (None invited)