AV SHOW lần thứ 12 -2017

AV SHOW lần thứ 12 -2017

Triển lãm chuyên ngành về các thiết bị Nghe nhìn gia đình quy mô lớn nhất tại Việt Nam, được tổ chức hàng năm 2 lần tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

214 attendees (None invited)