Kỹ niệm 1 năm thành lập Pháp Chế Doanh Nghiệp

Kỹ niệm 1 năm thành lập Pháp Chế Doanh Nghiệp

- Điểm danh;
- Hạn chế;
- Hỗ trợ và tương tác của thành viên;
- Kết quả đạt được;
- Vai trò của nhóm trong xã hội.

2 attendees (None invited)

Venue

Bưu điện trung tâm Sài Gòn
số 2, Công trường Công xã Paris, Quận 1