Dự án Tiếng Anh Miễn Phí cho 10.000 sinh viên năm 2016

Dự án Tiếng Anh Miễn Phí cho 10.000 sinh viên năm 2016

ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA HỌC TIẾNG ANH THEO CÁCH KHÁC

Chào mọi người, mình là Minh.

Mình là người sáng lập của trung tâm Tiếng Anh Vì Cộng Đồng UNIVER (đồng thời cũng mang tên Mercury với những dự án khác nhau).

Hiện nay với sự hợp tác của nhiều tổ chức tình nguyện trên thế giới, UNIVER (Mercury) đang triển khai dự án Tiếng Anh Miễn Phí Cho 10.000 sinh viên năm 2016 với 100% giáo viên bản ngữ (là tình nguyện viên nước ngoài) giảng dạy toàn khóa học.

Khóa học trong vòng 4 tháng: 2 buổi trên lớp ...

Show the whole text

412 attendees (None invited)