Narracje fantastyczne w literaturze i mediach

Narracje fantastyczne w literaturze i mediach

DEADLINE NA ABSTRAKTY: 30 kwietnia 2017
INFORMACJE: swiatypozaswiatem.wordpress.com
KONTAKT: swiatypozaswiatem@gmail.com

OPIS:
3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Światy poza światem: Narracje fantastyczne w literaturze i mediach
Kraków, 20-21 maja 2017

Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza "Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy" (Białystok 2016), w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła się kolejna z luk metodologicznych, ...

Show the whole text

26 attendees (None invited)