Giữa tháng 9 : Siu Giảm Giá Dịp Sanh Nhựt Chủ Shop :D

Giữa tháng 9 : Siu Giảm Giá Dịp Sanh Nhựt Chủ Shop :D

Giảm giảm giảm..
Quá trời giảm giá, quà tặng...

5 attendees (None invited)

Venue

NTK Hobby
44 Hoa Hue, Phu Nhuan district