Bootcamp "Tâm Thế Khởi Nghiệp Cho Sinh Viên"

Bootcamp "Tâm Thế Khởi Nghiệp Cho Sinh Viên"

Chương trình đào tạo “Tâm thế khởi nghiệp cho sinh viên” được tổ chức bởi Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ Đào tạo - trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM cùng các các chuyên gia hàng đầu về startup trực tiếp giảng dạy. Nhằm cung cấp các kiến thức về khởi nghiệp tinh gọn, trang bị công cụ sáng tạo vào việc phát triển ý tưởng và đánh giá tính khả dụng của ý tưởng sáng tạo, giúp hoàn thiện một ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên.
Form đăng ký: goo.gl/t4vgGM

*** Mục tiêu khóa học
1. Giúp cho ...

Show the whole text

15 attendees (None invited)

Venue

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM
140 Lê Trọng Tấn,P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú