Konferencja "Ormianie od 650 lat zawsze wierni Rzeczypospolitej"

Konferencja "Ormianie od 650 lat zawsze wierni Rzeczypospolitej"

Fundacja Armenian Foundation serdecznie zaprasza na konferencję "Ormianie od 650 lat zawsze wierni Rzeczypospolitej"

Program konferencji:

12:30 - Otwarcie konferencji
12:45 Wkład Ormian w rozwój Rzeczypospolitej - Jego Ekscelencja Ks.Biskup Dr Antoni Pacyfik Dydycz OFMCAP
13:10 Unia kościelna Ormian polskich w XVII w. - Ks.Profesor dr hab.Józef Naumowicz Archimandryta kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
13:35 Losy Narodów ...

Show the whole text

37 attendees (None invited)