Γυναίκες της Αφρικής στην Αγορά Κυψέλης / African Athenian Women

Γυναίκες της Αφρικής στην Αγορά Κυψέλης / African Athenian Women

ENGISH - FRENCH BELOW

Οι γυναίκες της Αφρικής στην Αγορά της Κυψέλης. Ακουαματάτα (Welcome)

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, 4-9μμ
(Η ομιλία ξεκινάει στις 6μμ)
στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης (Ζακίνθου και Φωκίωνος Νέγρη)

Οργάνωση: Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής και Silent University Athens Assembly

Στη δράση αυτή θα αναδειχτεί η σημασία του χώρου της Αγοράς της Κυψελης στην γειτονιά της Κυψέλης ως αστικό Συμβάν-κοινό αγαθό για τους μετανάστες-μετανάστριες της περιοχής, και ιδιαίτερα για ...

Show the whole text

170 attendees (None invited)