2030

2030

როდესაც 21 მარტისა მზე შევიდეს პირველსა ხარისხსა ვერძისა, წლის მფარველი იყოს მთვარე მშვილდოსნითა, რომელიც სახლია მუშთარისა (სატურნი).
მომავალი წელი იყოს შუათანად, რადგან წვიმები ზომაზე მეტი იქნებიან.
ზამთარი იყოს საამური, შუა ნედლი, გასვლისას წყალდიდობა.
იყოს სეტყვა და თოვლი.
აღმოჩენისას ძაღლი ვარსკვლავისა გაჩნდეს ციება და სატკივარი.
წლიური ქარი უბერავდნენ, მოხდეს მიწისძვრა.
ბარიან ადგილას მოსავალი კარგი იქნება ვიდრე მთიანსა, ხორბლითა, ზეთითა და სხვა ყოველგვარი ნაყოფითა.
ეს წელი უფრო ...

Show the whole text

66 attendees (None invited)