19 Mayıs 2019 Atatürk ün Samsun'a çıkışının 100.Yılı

19 Mayıs 2019 Atatürk ün Samsun'a çıkışının 100.Yılı

Nutuk tan :
1919 senesi Mayısının 19 uncu günü Samsun' a çıktığım gün umumi vaziyet ve manzaraı umumiye:
Osmanlı Devletinin dahil bulunduğu grup, Harbi Umumide mağlûbolmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır, bir mütarekename imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri
zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet
ve memleketi Harbi Umumiye sevk edenler, kendi hayatları
endişesine düşerek, memleketten firar etmişler.
Saltanat ve hilâfet mevkiini işgal eden Vahdettin ...

Show the whole text

75 attendees (None invited)