เค้าดาวน์ เรารุ่ง 2558

เค้าดาวน์ เรารุ่ง 2558

ขอเชิญร่วมงาน

เค้าดาวน์ เรารุ่ง 2558
Coup Down People Rise 2015

สถานที่ ร้านลาภ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เวลา 18.00-24.00 น. 31 มกราคม 2557

18.00-20.00 น. ปิกนิกยามเย็น (อาหารนานาชาติ)

20.00-20.30 น. สัมโมทนียกถา

20.30-21.00 น. ดนตรี กวี ศิลปะ

21.00-23.00น. ส้องเสพเสวนา

23.00-23.20 น. ศิลปะ Street Performance

23.20-23.30 น. รับพรจากผู้ใหญ่

23:30- 23.50 น. จับฉลาก

23:55 น. เตรียมให้เค้าดาวน์ จุดเทียนให้เรารุ่ง

225 attendees (2289 invited)