Cuộc thi thiết kế Logo và Đồng phục CLB

Cuộc thi thiết kế Logo và Đồng phục CLB

CLB TIẾNG NGA SÀI GÒN
***

THỂ LỆ
CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO VÀ ĐỒNG PHỤC CLB
________

Điều 1. MỤC ĐÍCH :
- Nhằm xây dưng và định hướng phát triển CLB tiếng Nga Sài Gòn có chiều sâu và uy tín.
- Tạo môi trường sáng tạo, thể hiện tình yêu với CLB và nước Nga cho các bạn thành viên CLB tiếng Nga Sài Gòn
- Kích hoạt lại CLB và tạo không khí “MÁU LỬA” trong CLB .
- Tạo ra hình tượng mới của CLB qua Logo và Đồng phục CLB với các bạn bè trong nước và quốc tế.

Điều 2. ĐỐI ...

Show the whole text

2 attendees (None invited)