งานรำลึก 37 ปี 6 ตุลา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556

งานรำลึก 37 ปี 6 ตุลา วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556

คณะกรรมการ 14 ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์
ร่วมกับ มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16
ขอเชิญท่านร่วมงาน

กำหนดการงานรำลึก 37 ปี 6 ตุลา
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
งานภาคเช้า พิธีกรรมรำลึกและสดุดีวีรชน
07.00 น. – 08.00 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป
ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์: ธรรมศาสตร์ กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
08.00 น. – 09.30 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับ
ประธานคณะกรรมการ14 ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์กล่าวเปิดงาน
พิธีวางพวงมาลา ณ ประติมานุสรณ์ 6 ...

Show the whole text

30 attendees (242 invited)

Venue

Thammasat University
2 Prachan Road