1 triệu dân tự ứng cử ĐBQH 2021

1 triệu dân tự ứng cử ĐBQH 2021

Năm nay trên toàn quốc chỉ có khoảng 150 người tự ứng cử Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam (và chỉ 11 người được vào danh sách bầu cử), một con số quá thấp so với một quốc gia có hơn 92 triệu dân. Để tiếp tục phong trào, Mai Khôi đang kêu gọi 1 triệu người để ra tự ứng cử cho khoá tới (2021). Một đất nước càng có nhiều người tự ứng cử thì đất nước ấy càng hạnh phúc vì đó là dấu hiệu cho thấy người dân biết quan tâm đến đất nước. Tự ứng cử là quyền công dân của mọi người, quyền để tham gia vào những ...

Show the whole text

500 attendees (None invited)

Venue

Vietnam