Puna Segmentale në Psikoterapinë Trupore

Puna Segmentale në Psikoterapinë Trupore

Asociacioni Kosovar për Psikoterapi Trupore – NOKTA
në mbështetje të
Asociacionin Europian për Psikoterapi Trupore – EABP

Organizon trajnimin ndërkombëtar për Psikoterapi Trupore
me trajner ndërkombëtar, e akredituar nga EABP dhe me licencë ECP
Enevr Çesko ̸ Psikolog dhe Psikoterapist.
Tema: Puna segmentale në Psikoterapinë Trupore
Trajnimi do të mbahet me datat 14 dhe 15 Janarë 2017, me fillim prej orës 09:30 – 18:00.
Në fund të punëtorisë të gjithë pjesëmarrësit do të marrin ҫertifikatë ...

Show the whole text

5 attendees (105 invited)