The success Story of Mobileye - Roy Shtang

The success Story of Mobileye - Roy Shtang

The Nest מציינים שנתיים לפעילות שלנו בארוע המרכזי של שבוע היזמות העולמי!!

מוזמנים להגיע ולשמוע את סיפור ההצלחה של מובילאי - החברה שעשתה היסטוריה השנה !!

ולאחר מכן המיזמים שלנו יצגיו את המיזם שלהם בפני פאנל משקיעים

שבוע היזמות העולמי נערך פעם בשנה ברחבי העולם , השנה בתאריכים 12.11 – 19.11

שבוע היזמות הינו חלק מפרויקט עולמי שמטרתו לעודד יזמים צעירים לבחור במסלול היזמי כדרך להתפתחות אישית וחברתית. הפרויקט, איגד בשנה שעברה למעלה מ-10 מיליון איש בלמעלה מ160 מדינות בחגיגה של יזמות והגשמה ...

Show the whole text

20 attendees (None invited)