Tiếng Anh Giao Tiếp - Học Free 100% GV BẢN NGỮ TRONG 4 THÁNG

Tiếng Anh Giao Tiếp - Học Free 100% GV BẢN NGỮ TRONG 4 THÁNG

TỔ CHỨC LỚP HỌC TIẾNG ANH VÌ CỘNG ĐỒNG.

Hiện tại Trung Tâm Ngoại Ngữ UNIVER tổ chức các lớp học giao tiếp Miễn Phí với 100% giáo viên Bản Ngữ giảng dạy theo phương pháp Real English (Tiếng Anh Thực Tiễn). Lộ trình học 4 tháng (2 buổi/tuần; 1,5h/buổi; học theo giáo trình chuẩn giao tiếp của Đại học Cambrige).

Các lớp học do trung tâm tổ chức đều theo chương trình "Most of Free" (Hầu hết là Miễn Phí). Trung tâm không đủ khả năng để Miễn Phí 100%, chính vì vậy trung tâm vẫn phải thu mỗi bạn phụ ...

Show the whole text

2870 attendees (None invited)

Venue

Đặc Trị Mất Gốc Tiếng Anh
Tòa nhà Skylight, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.