Lấy phiếu tín nhiệm các vị trí cấp cao do Quốc hội phê chuẩn

Lấy phiếu tín nhiệm các vị trí cấp cao do Quốc hội phê chuẩn

0 attendees (None invited)

Venue

Vietnam