HN - Bắt đầu nghiên cứu Machine Learning từ đâu và như thế nào?

HN - Bắt đầu nghiên cứu Machine Learning từ đâu và như thế nào?

Với những ứng dụng phổ biến như: thêm màu cho ảnh trắng đen, tự sinh ra âm thanh cho những đoạn phim câm, dịch tự động, phân loại và đánh nhãn những đối tượng trong những tấm ảnh... Machine Learning đang ngày càng chứng tỏ vai trò cực kì quan trọng trong việc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

⚙ Machine Learning là 1 lĩnh vực nhỏ của Khoa Học Máy Tính, có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể. Trước đây, Machine Learning hay Deep ...

Show the whole text

8 attendees (None invited)