Congratulations at MUT

Congratulations at MUT

เรียนเชิญ ทุกท่านในงานมอบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์
ซ้อมใหญ่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ.มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร หนองจอก
และวันรับจริง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ.ไบเทคบางนา

ขอน้อมเรียนเชิญทุกท่านจากใจ

3 attendees (None invited)