Talking With The Tourist - Mem Hà Nội Vào Báo Danh Nghe !!!

Talking With The Tourist - Mem Hà Nội Vào Báo Danh Nghe !!!

OFFLINE THỬ NGHIỆM - ĐẦU TIÊN Ở HÀ NỘI
Sau khi đàm đạo với bạn Chunnie Chaiyo ở Hà Nội, bạn ấy rất muốn giúp các mem ở Hà Nội với tinh thần trách nhiệm cao. Nên bạn Chunnie và anh quyết định mở thử một buổi off ở Hà Nội và xem nó sẽ như thế nào. Hy vọng các mem ở Hà Nội ủng hộ.
Tham gia tại đây: https://www.facebook.com/events/51607...

183 attendees (None invited)