คอนเสิร์ตโดยคณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว

คอนเสิร์ตโดยคณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 19.00 น. สถานที่ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและต่อเนื่องสมเด็จพระเทพ ฯ (อาคารหอนาฬิกา) มศว ประสานมิตร เชิญชมฟรีครับ
http://www.pantown.com/board.php?id=1...

6 attendees (64 invited)