Zing Music Space - GOT7 in Vietnam

Zing Music Space - GOT7 in Vietnam

Ngày 07/01/2017, với sự xuất hiện của GOT7 lần đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, rinh ngay cơ hội thu gần khoảng cách vài trăm nghìn kilomet để đến gần với người thương.
Sự kiện được tổ chức bởi Zing.
Zing Music Space 2016

516 attendees (1535 invited)