Obrzęd przejścia na Kult Ognia

Obrzęd przejścia na Kult Ognia

Klaster komputerowy (ang. cluster) – grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy.

4 attendees (None invited)