มาถ่ายรูปกับบัณฑิตคนสวยกันน๊าา 555+

มาถ่ายรูปกับบัณฑิตคนสวยกันน๊าา 555+

ขอเรียนเชิญพี่น้องผองเพื่อน ลุงป้าน้าอาทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบัณฑิตใหม่ ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวกสบายได้ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 วันถ่ายภาพหมู่ สามารถมาแชะภาพได้ตั้งแต่สายๆยันค่ำมืดดึกดื่น ถ้าบัณฑิตไม่ลมจับก่อนนะ555+ สามารถเจอคนสวยได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตึกวิศวกรรมโทรคมนาคม ตึกสีน้ำเงินที่มีเสาโทร
- วันพุธที่13 พฤศจิกายน 2556 วันรับจริง จะรับช่วงบ่าย มาเก็บภาพได้ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเวลา 9.30 น. ณ ...

Show the whole text