Jednodnevni izlet u Hallstatt

Jednodnevni izlet u Hallstatt

Položaj:
Hallstatt je na južnom dijelu Salzkammerguta, na 508 metara nadmorske visine. Sagrađen je između okomite stijene Salzberga i Hallstattskog jezera. Uglavio se među dvije-tri hiljade metara visoke planine Alpa, točnije podno Dachsteina. Taj planinski kraj obiluje pećinama, a najvrednije spomena su Ledena pećina (Reiseneishöhle) te gotovo 50 km duga pećina mamuta (Mamuthöhle).

Znamenitosti:
Glavni trg, Kosturnica, Istorijski muzej, Katolička župna crkva Marijina uznesenja, Kancelarija ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)