NGÔI TRƯỜNG CHO EM

NGÔI TRƯỜNG CHO EM

NGÔI TRƯỜNG CHO EM

Một ước mơ không xa về những ngôi trường kiên cố thay cho những ngôi trường lụp xụp, phên tre vách lá cho các em. Với hy vọng cống hiến tuổi trẻ, cống hiến sức người cho những việc làm cao thượng, Ad tin rằng mỗi người chúng ta đều có thể hành động, góp sức vì tương lai và cuộc sống các em nhỏ

Những khác khao cháy bỏng, những ước mơ cao thượng đang được dấy lên từng ngày khi vẫn còn bao em nhỏ phải sống và học tập trong những môi trường hết sức tệ hại và nguy hiểm. Nếu bạn ...

Show the whole text

61 attendees (None invited)

Venue

Vietnam