HỘI THẢO: What your Startup need is Money!

HỘI THẢO: What your Startup need is Money!

➡ Buổi hội thảo này dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động, những chủ doanh nghiệp và các Startup tiềm năng.

Trong buổi hội thảo này chúng ta sẽ cung thảo luận về các vấn đề:

- Tại sao hầu hết người Việt Nam còn NGHÈO?

- Đâu là cách nhanh nhất để kêu gọi vốn cho doanh nghiệp của bạn, bất kêt bạn đang ở giai đoạn nào của quá trình kinh doanh?

- Tiền và các mối quan hệ - cái nào có trước?

- Tại sao nên dừng ba hoa lại và bắt tay vào làm ngay lập tức?

⚠⚠⚠ Lưu ý:

Chương trình của chúng ...

Show the whole text

4 attendees (None invited)