Chạy xe tăng vào Dinh Độc Lập

Chạy xe tăng vào Dinh Độc Lập

5 attendees (None invited)

Venue

Dinh Độc Lập
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, p.Ben Nghe, Quận 1