Tìm Kiếm Anh Em Khát Khao Hầu Việc Chúa Qua Âm Nhạc

Tìm Kiếm Anh Em Khát Khao Hầu Việc Chúa Qua Âm Nhạc

- Cần 10 đến 15 anh em cho: bass, guitar(thùng và điện), trống(jazz và percussion, cajon), piano, keyboard, chủ yếu là những cái trên, có thể thêm các nhạc cụ khác như: violin, viola, cello, saxophone...(mỗi nhạc cụ ít nhất 2 người)
- Điều Kiện: Đam mê âm nhạc (nhạc cụ), siêng năng, cảm âm, biết nhạc lý, khiêm nhường và khao khát hầu việc Chúa qua âm nhạc và nghiêm túc.
- Sẽ mời những anh em chuyên về các nhạc cụ hướng dẫn anh em, không free nhưng sẽ phù hợp với kinh tế của anh em!
- Anh em cầu ...

Show the whole text

20 attendees (None invited)