לקראת תמ"א 48 תכנון מרחבי לשיבה

לקראת תמ"א 48 תכנון מרחבי לשיבה

לקראת תמ"א 48': הנכבה, הפליטים הפלסטיניים ועיצוב המרחב Towards TAMA 48’ : Nakba, Refugees and Designing Space Course for Spatial Planning Professionals

עמותת זוכרות פותחת קורס חדש לאנשי/ות תכנון שיעסוק בקשר בין הנכבה לבין תכנון צודק. מטרת הקורס היא לבחון את הימצאות והיעדרות הנכבה בעולם התכנון ולהכיר כלים ופרויקטים תכנוניים ביקורתיים הנשענים על עקרונות של צדק ופיוס.
הנכבה נוכחת בשיח הישראלי יותר ויותר, ואף בשדה התכנון ניכרות מגמות של הכרה במורשת הפלסטינית הבנויה, אך ההכרה בנכבה ובפליטים ...

Show the whole text

12 attendees (None invited)