HCM - Bắt đầu GraphQL. Giải pháp vấn đề phát sinh quá nhiều API

HCM - Bắt đầu GraphQL. Giải pháp vấn đề phát sinh quá nhiều API

Trước những hạn chế của REST API, năm 2012, Facebook đã “khai sinh” GraphQL (Graph Query Language) cung cấp giao thức chung cho phép giao tiếp giữa client và server để cập nhật và lấy dữ liệu. Vậy GraphQL thực sự là gì, có những ưu điểm ra sao và chúng ta có thể nghiên cứu GraphQL như thế nào?

GraphQL bao gồm 3 điểm đặc trưng sau: cho phép client xác định chính xác những dữ liệu cần, hỗ trợ quá trình tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dễ dàng hơn và sử dụng 1 type system để mô tả dữ liệu.

Lấy ...

Show the whole text

5 attendees (None invited)