Cùng nhau đu càng TẬP THỂ dục

Cùng nhau đu càng TẬP THỂ dục

RÈN LUYỆN THÂN THỂ
BẢO VỆ TỔ QUỐC!!!

1 attendees (None invited)

Venue

Sài Gòn
Phố Nguyễn Huệ