En annan vård är möjlig Linköping!

En annan vård är möjlig Linköping!

EN ANNAN VÅRD ÄR MÖJLIG LINKÖPING!
I sommar har över 220 vårdplatser varit stängda på US. Antalet utlokaliserade patienter har varit fler än någonsin tidigare - vilket innebär att patienter vårdats på andra avdelningar än vad de egentligen ska. Vårdpersonal väljer andra arbetsplatser istället för Regionen, ett problem som ligger till grund till den extrema brist på vårdplatser. Lokalt har insändare skrivits av olika professioner - alla vittnar om en hotad patientsäkerhet och arbetssituation som ...

Show the whole text

82 attendees (None invited)