Uprising Mongolia 2017

Uprising Mongolia 2017

(English below)

UPRISING нь үндэстэн бүрийн мянга, мянган залуучуудыг уриалж, Христийн Хаанчлалыг тэлэх дуудлагаа биелүүлэхэд нь дэмжиж туслана. Энэ бол залуучуудын шинэ хөдөлгөөн, үйлчлэл, мөн залбирал болон илгээлтийн хөдөлгөөний эхлэл байх болно.
Чуулган болох бид залуу үеээ буцаан дуудаж, тэдний явах замыг бэлдэх ёстой. Энэ үеийнхэн хамтдаа Түүний нүүрийг хайхын тулд цугларч байна.

Бид цуглана. Бид залбирна. Тийнхүү бүс нутаг, үндэс маань өөрчлөгдэхийг бид харах болно. Энэ бол ...

Show the whole text

34 attendees (None invited)