Ngày Hội Thông Tin – Apollo 360 – Info Day 2017

Ngày Hội Thông Tin – Apollo 360 – Info Day 2017

😰 Bạn chỉ có thể nghe & đọc tài liệu bằng tiếng Anh, còn DIỄN ĐẠT trước mọi người lại là ĐIỀU KHÔNG THỂ
😰 Bạn mong muốn SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP trong môi trường làm việc quốc tế, nhưng lại QUÁ BẬN RỘN để tham dự các khóa học tập trung thông thường?
😰 Bạn cần có chứng chỉ TOEIC 600 hay IELTS 6.0 để xin học bổng du học hay để được tăng lương và thăng tiến trong công việc mà KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Hãy đến với 🌟 NGÀY HỘI THÔNG TIN – APOLLO 360 – INFO DAY 2017 🌟 để được tư vấn các giải ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)