Psychohygiena a relaxační techniky - akreditovaný kurz

Psychohygiena a relaxační techniky - akreditovaný kurz

Stres, vyhoření, pracovní nebo psychická zátěž. Dnešní doba na nás klade vysoké nároky. Málokdo si na sebe udělá pravidelný čas, kdy se zastaví a oddechne. Jak odolávat tlakům dnešní doby? Jak unést vysoké nároky, které jsou na nás kladeny?

Úspěšný kurz Psychohygiena a relaxační techniky. Mimo teoretické průpravy bude převážná většina kurzu věnována praktickým nácvikům relaxačních technik, dechových technik a metod k uvolňování a eliminaci stresu (např. Autogenní trénink, 5P aj.). Absolventi ...

Show the whole text

4 attendees (None invited)

Venue

Galerie Jedlová
Jedlová č. 144 (u Poličky)