APT Talk 5 - Thi tuyển vào Big 4 - Dễ hay Khó?

APT Talk 5 - Thi tuyển vào Big 4 - Dễ hay Khó?

Bạn có biết?
Big4 là cách gọi quen thuộc của 4 hãng kiểm toán lớn nhất thế giới về quy mô và doanh thu, bao gồm:
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Deloitte (Deloitte)
Ernst and Young (EY)
KPMG

Có thể nói được làm việc tại Big 4 chính là điểm khởi đầu tốt đẹp trong sự nghiệp mà chúng ta hướng tới. Tuy nhiên, với số lượng sinh viên khổng lồ ngành Kế - Kiểm, Tài chính, chúng ta cần làm gì để tạo cho mình “lợi thế cạnh tranh” trong “cuộc chiến tuyển dụng” này?
Hãy tham gia talk show: “THI TUYỂN ...

Show the whole text

32 attendees (None invited)

Venue

Học viện APT - Đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính
9 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3