Kurs kwalifikowanych pracowników ochrony

Kurs kwalifikowanych pracowników ochrony

Wyszkolenie strzeleckie, samoobrona, techniki interwencyjne oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia – profesjonalny kurs dla kadr branży ochrony.

Kurs przygotowuje do podjęcia zatrudnienia w zakresie:
1. Zarządzania zespołami pracowników ochrony.
2. Nadzorowania i kontrolowania pracy pracowników ochrony.
3. Bezpośredniej ochrony osób.
4. Konwojowania wartości pieniężnych.
5. Ochrony obiektów.

W okresie trwania kursu każdemu uczestnikowi zapewniamy bez ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)