Sinh Nhật Hội Viên Tháng 9

Sinh Nhật Hội Viên Tháng 9

Sự kiện được tổ chức hàng thàng để chúc mừng các hội viên có ngày sinh trong tháng.

Chúc mừng các thành viên có ngày sinh trong tháng 9 có những thành công trong cuộc sống.

XIN TRÂN TRỌNG CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN SAU:

1. Anh Trần Trọng Trường 1/9
2. Anh Lữ Quốc Khánh 2/9
3. Chị Đinh Thị Minh Hiếu 4/9
4. Anh Phan Anh Tâm 9/9
5. Chị Nguyễn Thị Nguyên 10/9
6. Anh Nguyễn Quốc Hoà 12/9
7. Anh Ngô Việt Bắc 12/9
8. Anh Phú Thành Lượng 12/9
9. Anh Trang Thanh Vương 18/9
10. ...

Show the whole text

11 attendees (None invited)

Venue

Newlink Cafe
117A Tân Hòa Đông