Spotkanie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich w Łazach Biegonickich

Spotkanie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich w Łazach Biegonickich

Z inicjatywy Pani Marii Witowskiej i Pani Stefanii Kulas założono w 1956 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach Biegonickich. Przewodniczącą wybrano wówczas Panią Marię Witowską, a sekretarzem Panią Stefanię Kulas. Koło liczyło wówczas 35 kobiet.

źródło: MAŁA OJCZYZNA ŁAZY BIEGONICKIE - wyd. 1994r.

3 attendees (71 invited)