Become a Host Family! | Гадаад сурагч гэртээ хүлээн авъя!

Become a Host Family! | Гадаад сурагч гэртээ хүлээн авъя!

Энэхүү EVENT-д "Going" дарснаар та AFS хөтөлбөрийн гадаад ахлах ангийн сурагчдыг гэртээ сайн дураар хүлээн авах тухай мэдээлэл авах боломжтой.

Тухайн хугацаа бүрт нь мэдээлэл шинэчлэгдэн явах болно.

483 attendees (None invited)