Become a Host Family! | Гадаад сурагч гэртээ хүлээн авъя!

Become a Host Family! | Гадаад сурагч гэртээ хүлээн авъя!

Энэхүү EVENT-д "Going" дарснаар та AFS хөтөлбөрийн гадаад ахлах ангийн сурагчдыг гэртээ сайн дураар хүлээн авах тухай мэдээлэл авах боломжтой.

Тухайн хугацаа бүрт нь мэдээлэл шинэчлэгдэн явах болно.

474 attendees (None invited)

Similar events