WäeAken 2014 - VI

WäeAken 2014 - VI

2014 aastast avaneb paduneljapäeviti igakuine WäeAken, mis on mõeldud kõikidele teel olijatele puhastavaks ja värskendavaks wäekümbluseks, teelt eksinutele aga taashäälestumiseks. Samaaegselt aga ka akna avanemise piirkonna ning selle asukate õnnistamiseks ja loomulikult ka
– energiavahetuseks kõige olnu, oleva ning tulevase vahel.

Tegemist on 2017 aastal täisjõusse astuva Teadvusteaduste ajastu ühe väljakutsega ja nimelt üleminekuga lõppeva Mehhaanikateaduste ajastu passiivselt osaduselt – ...

Show the whole text

159 attendees (1077 invited)